ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดการกระจายตัวของฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในระดับปกติ