ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 .

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน สตรีสร้างสรรค์อาชีพสู่ความยั่งยืน สตรีลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์