ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ ครอบครัวของนายสว่าง วงค์ษา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ได้แก่ นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน