ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นำ YSF ฟาร์เห็ดบ้านโฮ่ง ไลฟ์สด เห็ดถั่งเฉ้าลำพูน

นที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF ) ฟาร์มเห็ดบ้านโฮ่ง นายนพดล สุภาหาญ และนางสาวมนัสนันท์ สุภาหาญ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธุรกิจเกษตร เห็ดถั่งเฉ้า ผ่าน เฟสบุ๊คไลฟ์และวิทยุ FM 95 MHz. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน มีการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาตนเอง และโอกาสการรับทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จนประสบความสำเร็จเป็นผู้ผลิตถั่งเฉ้าสีทองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย) มีการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ การขยายสถานที่การผลิตให้รองรับความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น

Leave a Reply