ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเมืองคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน