ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่