ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาซื้อขาย “ลิ้นจี่/ลำไย” ผ่านตลาดข้อตกลง