ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน​ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง 3 ราย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา 1 ราย ตำบลต้นธง จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย