ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายพิทวัส สุสิงสา เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม