ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามมติ ครม.ที่เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT North เวลา 09.30 – 09.50 น.