ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นอำเภอลี้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อำเภอลี้ : ซิลิคอน แวนลี้ (Silicon vanli) นวัตกรรมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อำเภอลี้ นายธวัช คำแก้ว ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างกำจัดในพื้นที่เกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน