ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF อำเภอบ้านโฮ่ง : ผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่าสีทองออแกนิกส์