ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ ติดตาม​ และสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน​