ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน