ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นอำเภอทุ่งหัวช้างติดตามการดำเนินตามระบบส่งเสริมการเกษตรและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามการดำเนินตามระบบส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามผลการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักเกษตรอำเภอ และติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่งและขิง พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ