ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีประธานแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูล