ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ตค.65- 31 มีค.66) ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน