ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามงานและร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน