ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อวางแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน