ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่ม ม.1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ค่งมตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่ม ม.1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน