ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบครบรอบ 131 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน