ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายสันธิธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี