ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนอินทยงยศ (ด้านหลังวัดพระธาตุหริภิญชัย วรมหาวิหาร) พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีส่วนราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม