ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆจากการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงเดือนเมษายน ณ ห้องกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน