ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

วันที่ 4 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เข้าร่วมตรวจรับรองร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ร้านค้า ได้แก่ ครัววันดี พิซซ่าเลอฌอ ก๋วยเตี๋ยวคุณแดง ข้าวมันไก่เจ้าเก่า Chef’s house และร้านอาหารบ้านสวนลำไย