ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 .

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน