ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดลำพูน หมวดอักษร กท (เกิดโชคลาภทวีคูณ) 9999

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าว ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดลำพูน หมวดอักษร กท (เกิดโชคลาภทวีคูณ) 9999 ณ ลานกิจกรรมโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์