ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงาน อำเภอเวียงหนองล่อง

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ คณะนิเทศงานทีมที่ 2 นำโดย นางสาวนุชนารถ จิตโสภา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่าย นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน เมษายน ณ อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ สวนวิวดอยอินทผลัม ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน