ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย ชนิด N95 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 –