ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “งานพรมแดง อิทยงยศ 2566” (Inthayoungyot Red Carpet 2023)

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “งานพรมแดง อิทยงยศ 2566” (Inthayoungyot Red Carpet 2023) ภายใต้กิจกรรม “อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม : เล่าขานตำนานร่วมสมัยร้อยปีลำพูน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน โดยมีนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธานการเปิดงาน ณ ถนนอินทยงยศ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน