ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ) ปี 65-66 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ) ปี 2565 – 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน