ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และเล็งถึงความสำคัญของประเพณีวัฒธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการส่งเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ มุมเมืองประตูท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน