ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัว นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่