ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา ประจำปี 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ