ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

วันที่ 19 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรค์สร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว ในประเด็นความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การจัดงาน ภาพรวมของการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน รวมถึงความพร้อมในการจัดงานและความพร้อมของเครือข่ายชาติพันธุ์ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน