ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และกระทรวงกลาโหม โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ