ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมนาสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดศักยภาพในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย ร่วมสัมนาสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดศักยภาพในระดับเขต ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านสวนสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่