ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ งานบริการงานบุคคล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน