ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตร สร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง (สวนวิวดอยอินทผลัม) ณ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตร สร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง (สวนวิวดอยอินทผลัม) ณ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน