ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายรายงานแผนและผลการดำเนิน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเกษตรจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน