ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมกับคณะอนุกรรมการ E-Commerce เชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่