ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 4/2566 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ จากจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน ทั้งนี้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานจากเกษตรอำเภอ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน การยางแห่งประเทศไทยสาขาลำพูน โดยเกษตรจังหวัดลำพูนเน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและปฎิบัติงานตามแผนงาน