ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน