ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับผู้ประสานงานในพื้นที่