ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใน จังหวัดลำพูน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใน จังหวัดลำพูน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิธีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงานการท่องเที่ยวชุมขนบนพื้นที่สูง “NICE WEATHER @ปงผาง อากาศดีๆ ที่ปงผาง” ภายใต้โครงการส่งสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน