ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอิทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณถนนอินทยงยศ