ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตร สร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่มูลค่าเพิ่ม โดยมีนายอำเภอบ้านธิ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ให้การต้อนรับ และนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานโครงการฯ และมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลห้วยยาบ ร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30 ราย ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน