ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มเพื่อนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีการรับซื้อลำไยจากสมาชิกในกลุ่ม และให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด เน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอบ้านธิ ร่วมลงพื้นที่ และนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นายสมชาย กันทะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตร ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน