ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมการ 5ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ปลูกไม้ผลและแปลงผักของสำนักงาน และปรับแต่งภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีเป็นหมู่คณะ