ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทน Smart Farmer จังหวัดลำพูน จำนวน 9 ราย เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเด็นสำคัญได้แก่ แนวทางการพัฒนา Smart Farmer การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบของ Smart Farmer ภาคเหนือ การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ การพัฒนา Product ด้วย Design thinking & Business model แนวคิดการพัฒนาสื่อให้น่าสนใจผ่านช่องทาง Youtube/Tiktok เป็นต้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่